6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Başvuru Dilekçesi

    [recaptcha id:talep-recaptcha class:recaptcha]


    6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince hazırlanmış işbu form ile kanun gereğince ileri sürmüş olduğunuz talebi açık bir şekilde paylaşmanız var ise konu hakkındaki ek belge ve bilgileri başvuru formu ile birlikte teslim etmeniz, başvuru içeriğinde hangi iletişim yolu ile cevabı almak istediğinizi belirtmeniz gerekmektedir. Başvurunuza ilişkin karar 6698 Sayılı Kanun ve Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tebliğleri çerçevesinde en geç 30 gün alınacaktır. Başvurununuz kapsamında gerçekleştirilecek işlemlerin maliyeti Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen tarife üzerinden tarafınızdan talep edilecektir. Başvuru esnasında şirketimizce, kimlik bilgilerinin teyit edilmesi amaçlı olarak kimlik ibraz edilmesini talep hakkı saklıdır.