Aşağıdaki kullanım şartları, sizin bu web sitesini kullanımınızı ve web sitesine erişiminizi düzenler. Aynı zamanda, sitede bulunan ya da site aracılığıyla erişilebilen belirli içerik, veri, materyal ya da bilgiler ve sizin yükleyebileceğiniz, gönderebileceğiniz belirli içerik, veri, material ya da bilgiler Karakaya Group şirketlerinden Mia A.Ş. tarafından kayıt altına alınmaktadır.

Sitedeki tüm içerikler ve kullanıcı içerikleri (metinler, görseller, grafikler, bağlantılar ve diğer materyaller) Karakaya Group şirketlerinden Mia A.Ş.’ye aittir ve izinsiz olarak hiçbir zaman, hiçbir şekilde ve hiçbir platformda kullanılamaz. Ayrıca Karakaya Group şirketlerinden Mia A.Ş. bu içeriklerin doğru, tam, kesin, güvenilir ya da herhangi bir biçimde ihtiyaçlarınızı karşılayan sonuçlar doğuracağına yönelik hiçbir beyan ya da garantide bulunmamaktadır.

Bu, halka açık bir web sitesidir. Mia A.Ş’nin, siteye gönderilen Kullanıcı içerikleri ile ilgili hiçbir gizlilik taahhüdü bulunmamaktadır. Karakaya Group şirketlerinden Mia A.Ş. ve bağlı kuruluşları, iştirakleri, ortakları, lisans verenleri ve tedarikçilerinin internet, ağ veya sunucu hizmetlerindeki kesintiler ya da ihmallere ilişkin hiçbir yükümlülüğü yoktur. Siteyi kullanmanızdan ötürü bilgisayar sisteminizde oluşabilecek her türlü hasar veya veri kaybı sizin sorumluluğunuzda olacaktır.

Web sitesini ya da herhangi bir bölümünü, herhangi bir sebepten, herhangi bir zamanda önceden bildirimde bulunmadan veya izin almadan kapatma hakkımız saklıdır. Web sitesine gönderilmiş olan herhangi bir İçeriğin ve/veya kullanıcı içeriğinin depolanamaması ya da silinememesi ile ilgili hiçbir sorumluluk ya da yükümlülüğümüz bulunmamaktadır.

Karakaya Group şirketlerinden Mia A.Ş. yukarıda belirtilen Kullanım Koşulları’nı dilediği zaman tek taraflı olarak değiştirme hakkına sahiptir.

Sitenin tüm içeriği ve hakkı Karakaya Group şirketlerinden Mia A.Ş.’ye aittir.