STAJYER ADAYI AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Karakaya AVM Yönetim ve Hizmet Danışmanlığı A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.
İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ
Başvuru sırasında kendinize ve velisi olduğunuz öğrenciye ait Karakaya AVM Yönetim ve Hizmet Danışmanlığı A.Ş.’ye ilettiğiniz;
❖ Kimlik bilgisi,
❖ Doğum tarihi bilgisi,
❖ İletişim adresi bilgisi,
❖ Cep telefonu numarası,
❖ E-posta adresi,
❖ Eğitim bilgisi,

Karakaya AVM Yönetim ve Hizmet Danışmanlığı A.Ş. tarafından, yukarıda belirtilen kişisel verilerin, açılan staj başvurusuna yaptığınız başvuru çerçevesinde stajyer seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi” amaçlarıyla, Kanunun 5. maddesinde belirtilen “veri sorumlusunun meşru menfaati için işleme faaliyetinin zorunlu olması” ve “bir sözleşmenin kurulması için kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebeplerine dayanılarak, tamamen veya kısmen otomatik yolla işlenecek olup söz konusu verileriniz herhangi bir üçüncü kişi ile paylaşılmayacaktır.
Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesine dair taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe uygun olarak Karakaya AVM Yönetim ve Hizmet Danışmanlığı A.Ş.’ye iletebilirsiniz.